หลวงปู่พุทธะอิสระและคณะสงฆ์ ปวารณาในวันออกพรรษา
ณ พระอุโบสถ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560
https://www.facebook.com/issaradham/videos/1901880853464688/