หลวงปู่พุทธะอิสระบิณฑบาต ในพรรษา
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560

ช่วงที่ 1 https://www.facebook.com/issaradham/videos/1901867163466057/

ช่วงที่ 2 https://www.facebook.com/issaradham/videos/1901870516799055/