วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560
หลวงปู่พุทธะอิสระนำเจริญพระพุทธมนต์ เย็น
ณ พระอุโบสถ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) จ. นครปฐม

https://www.facebook.com/issaradham/videos/1899229710396469/