วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560
หลวงปู่พุทธะอิสระมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่วินสามัคคี ที่จังหวัดเชียงใหม่

https://www.facebook.com/issaradham/videos/1834897280163046/