วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560
หลวงปู่พุทธะอิสระนำเจริญมนต์เย็น ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมะอิสระ) นครปฐม

https://www.facebook.com/issaradham/videos/1831890270463747/