พิธีเจริญมนต์ นำโดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
วันเสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช

https://www.facebook.com/issaradham/videos/1779691725683602/