คลิปวีดีโอ พิธีขลิปผมนาค โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐
จากวัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หลวงปู่พุทธะอิสระให้โอวาทแก่นาค ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1746141202371988/

ภาพบรรยากาศ พิธีขลิปผมนาค
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1745836779069097/