อำเภอร่อนพิบูลย์ บ้านม่วงงาม จ.นครศรีธรรมราช:
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1743932135926228/

อ.พรหมคีรี จ. นครศรีธรรมราช
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1743949342591174/

อ.นบพิตำ จ. นครศรีธรรมราช
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1743973195922122/

https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1743979002588208/
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1743993339253441/

https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1744016265917815/
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1744025549250220/
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1744035212582587/
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1744087685910673/
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1744092262576882/
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1744093819243393/
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1744112755908166/