ต.สวนหลวง ม.8 อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช:

https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1743501029302672/

https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1743510759301699/

https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1743518155967626/

https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1743531289299646/

https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1743571252628983/

https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1743576825961759/

https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1743595115959930/

https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1743618629290912/

https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1743758672610241/

https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1743620225957419/

https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1743628015956640/