คลิปเรื่อง "การเเจกอาหารให้ประชาชนที่ท้องสนามหลวงที่มาถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
รายการ "หยิบมาเล่า" เวลา 09.30 น. โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ" ณ บริเวณวัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)
ที่เคยแพร่ภาพสดทางเฟสบุ๊ค
วันที่ 21 ตุลาคม 2559
https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1695136200805822/