อัลบัมภาพ

นิมนต์พระสงฆ์ ๑๙ รูป สวดมาติกาบังสุกุลถวายพ่อหลวงในวันออกทุกข์ และเจริญมนต์พระปริตร เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อแผ่นดินไทย รวมทั้งถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พ่อหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง

บรรพชาและอุปสมบทหมู่ ๙๙ รูป
เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

14 ต ค 2560

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560
หลวงปู่พุทธะอิสระ และคณะสงฆ์ ประกอบพิธีกรรม วันทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
ณ ศาลาปฎิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

อัลบั้มภาพ
https://www.facebook.com/pg/buddha.isara/photos/?tab=album&album_id=10155686868093446

ช่วงที่ 1 https://www.facebook.com/issaradham/videos/1903423543310419/
ช่วงที่ 2 https://www.facebook.com/issaradham/videos/1903524483300325/
ช่วงที่ 3 https://www.facebook.com/issaradham/videos/1903540939965346/
ช่วงที่ 4 https://www.facebook.com/issaradham/videos/1903547693298004/

หลวงปู่พุทธะอิสระและคณะสงฆ์ ประกอบสังฆกรรมกรานกฐิน
ณ พระอุโบสถ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)
https://www.facebook.com/issaradham/videos/1903690083283765/

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560

หลวงปู่พุทธะอิสระและคณะสงฆ์ ปวารณาในวันออกพรรษา
ณ พระอุโบสถ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560
https://www.facebook.com/issaradham/videos/1901880853464688/

หลวงปู่พุทธะอิสระบิณฑบาต ในพรรษา
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560

ช่วงที่ 1 https://www.facebook.com/issaradham/videos/1901867163466057/

ช่วงที่ 2 https://www.facebook.com/issaradham/videos/1901870516799055/

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560
หลวงปู่พุทธะอิสระนำเจริญพระพุทธมนต์ เย็น
ณ พระอุโบสถ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) จ. นครปฐม

https://www.facebook.com/issaradham/videos/1899229710396469/

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560
หลวงปู่พุทธะอิสระนำเจริญพระพุทธมนต์ เย็น
ณ พระอุโบสถ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) จ. นครปฐม

https://www.facebook.com/issaradham/videos/1899229710396469/

 

วันพุธที่ 13 กันยายน 2560
หลวงปู่พุทธะอิสระบิณฑบาต ในพรรษา ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2560

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560