กำหนดการโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ พระภิกษุและสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ. กำแพงแสน นครปฐม
วันที่ ๒๕ มีนาคม – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑
๑๗.๐๐ น. ปิดรับสมัครบวชเณร

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑
๐๙.๐๐ น. ผู้สมัครบวชสามเณรรายงานตัว / ลงทะเบียนสามเณร
๑๓.๐๐ น. ปฐมนิเทศ นาค-เณร และผู้ปกครอง

วันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑
๐๙.๐๐ น. พิธีขลิบผมนาค ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์
๑๖.๐๐ น. พิธีอาบน้ำนาค ณ ลานหน้าพระอุโบสถกลางน้ำ
๑๘.๐๐ น. เทศน์สอนนาค และรับมอบผ้าไตร

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑
๐๖.๓๐ น. พิธีขอขมาญาติ
๐๗.๐๐ น. พิธีบรรพชา อุปสมบทหมู่ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมและพระอุโบสถกลางน้ำ

วันเสาร์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑
๑๕.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระและคณะพระภิกษุ-สามเณร สรงน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑
๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
๐๙.๐๐ น. แสดงธรรมเนื่องในวันสงกรานต์ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๓.๐๐ น. แสดงธรรมเนื่องในวันสงกรานต์ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๔.๐๐ น. รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และ 
พิธีสรงน้ำพระภิกษุ-สามเณร

๑๗ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
คณะพระภิกษุ สามเณรเดินทางสู่ ธุดงคสถานศูนย์ธรรมชาติบำบัด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

วันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑
๑๙.๐๐ น. พิธีมอบวุฒิบัตรแด่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการ

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑
๐๗.๐๐ น. ปัจฉิมโอวาทและพิธีลาสิกขา

สมัครได้ที่ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)
โทร. ๐๙๔-๔๑๒๓๙๕๗, ๐๘๖-๔๗๓๗๕๕๓, ๐๘๓-๐๑๗๖๓๙๔

***หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**

-----------------------------------

หลักฐานการสมัครบวช

สามเณร
1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. หลักฐานการตรวจโรคติดต่อทั่วไป
5. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง

บวชพระ
1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ
4. หลักฐานการตรวจสารเสพติด
5. หลักฐานการตรวจโรคติดต่อทั่วไป (โดยเพาะ HIV)
6. พยานมาลงชื่อรับรองการบวช 3 คน

-------------------------------------------

สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. ชุดขาว (สำหรับช่วงอยู่ดูความประพฤติที่วัด)
2. ชุดนาค (สบง สายรัดเอว สไบเฉียง สีขาว 1 ชุด)
3. ยาประจำตัว (ถ้ามี)
4. ไฟฉายพร้อมถ่าย
5. ของใช่ส่วนตัว เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยาสระผม รองเท้า ผ้าขาวม้า ผงซักฟอก

-------------------------------------------

คุณสมบัติ

สามเณร
1. เป็นเด็กชาย อายุตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไป
2. เป็นผู้มีศรัทธาในการบวช (ไม่ถูกบังคับและผู้ปกครองอนุญาต) 
3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง
4. ไม่มีลักษณะเพศที่ 3
5. สามารถท่องคำขอบวชได้
6. ต้องมาอยู่วัดก่อนอย่างน้อย 3 วัน

บวชพระ
1. เป็นชายอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
2. เป็นผู้มีศรัทธาในการบวช และบิดา มารดา ภรรยา อนุญาต
3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง
4. ไม่มีลักษณะเพศที่ 3
5. สามารถท่องคำขอบวชได้
6. ต้องไม่เป็นผู้หลบหนีคดีหรือพันธะหนี้สิน
7. ต้องมาอยู่วัดก่อนอย่างน้อย 15 วัน หรือตามที่ทางวัดกำหนด

-------------------------------------------

สมัครได้ที่ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)
ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
โทร. ๐๙๔-๔๑๒๓๙๕๗ , ๐๘๖-๔๗๓๗๕๕๓ , ๐๘๓-๐๑๗๖๓๙๔