อัลบัมภาพ

วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561

 • คณะสงฆ์สามเณร นำเจริญพระพุทธมนต์
  ก่อนบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสงกรานต์
  ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า
 • หลวงปู่พุทธะอิสระ คณะสงฆ์สามเณร
  บิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสงกรานต์
  ณ หน้าโรงเจหอคุณธรรมฟ้า
 • หลวงปู่พุทธะอิสระ พิธีบังสุกุลตายบังสุกุลเป็นอุทิศให้ผู้มีพระคุณ
  เนื่องในวันสงกรานต์ ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า 
 • รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สรงน้ำหลวงปู่พุทธะอิสระ เนื่องในวันสงกรานต์
  ณ หน้าโรงเจหอคุณธรรมฟ้า

วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561

 • หลวงปู่พุทธะอิสระ คณะสงฆ์และสามเณรสรงน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์ และสรงน้ำหลวงปู่
  ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์
 • หลวงปู่พุทธะอิสระ นำเจริญพระพุทธมนต์เย็น
  ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า