อัลบัมภาพ

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ภาพบรรยากาศหลวงปู่พุทธะอิสระเดินเจริญสมณะธรรมในป่า
ณ หมู่บ้าน ดอยผาลม บ้านกล้วย ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่