น้อมรำลึกถึงคุณูปการต่อแผ่นดิน ของหลวงปู่พุทธะอิสระ
หลวงปู่พาชมภาพบรรยากาศท้ายวัด ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม