ภาพบรรยากาศการส่งมอบ
โครงการสร้างหอพักนักเรียน อ่างเก็บน้ำและฝายน้ำล้นเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561

  • พิธีมอบน้ำประปาหมู่บ้าน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านผาหม่น
    ณ บ้านผาหม่น ดอยผาหม่น ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

จัดสร้างและอุปถัมภ์โดย

มูลนิธิธรรมอิสระ หลวงปู่พุทธะอิสระ
และศิษยานุศิษย์ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณ
ที่มีส่วนร่วมช่วยให้โครงการดีๆ อย่างนี้
สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีมา ณ. ที่นี้