น้อมรำลึกถึงคุณูปการต่อแผ่นดิน ของหลวงปู่พุทธะอิสระ
โครงการสร้างหอนอนนักเรียน 2 ชั้น
ให้กับ รร.แม่วินสามัคคี ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

 

 • EP.2 ประชุมอาจารย์ สร้างหอนอนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหาที่พักแออัด
  เมื่อ วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560
  ณ บ้านพักริมธารโฮมสเตย์ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 • EP.3 ประชุมอาจารย์ สร้างหอนอนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหาที่พักแออัด
  เมื่อ วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560
  ณ บ้านพักริมธารโฮมสเตย์ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 • EP.4 ประชุมอาจารย์ สร้างหอนอนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหาที่พักแออัด
  เมื่อ วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560
  ณ บ้านพักริมธารโฮมสเตย์ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 • EP.5 หลวงปู่พุทะอิสระ และคณะครูลงสำรวจพื้นที่สร้างห้อนอนนักเรียน
  เมื่อ วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560
  ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

 • EP.6 ชมสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนที่อยู่หอนอน
  เมื่อ วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560
  ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 • EP.7 หลวงปู่พุทธะอิสระมาเป็นประธานในพิธีลงเสาเอกหอนอนนักเรียน
  เมื่อ วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560
  ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 • EP.8 หลวงปูพุทธะอิสระมางานสร้างหอนอนนักเรียน
  เมื่อ วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
  ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 • EP.9 หลวงปูพุทธะอิสระมางานสร้างหอนอนนักเรียน
  เมื่อ วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
  ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 • EP.10 พิธีเปิดหอนอนนักเรียน 2 ชั้น อ่างเก็บน้ำและฝายน้ำล้น
  เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
  วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561
  ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่