ผลงานด้านการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั่วไป

งานด้านการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั่วไป เช่น

  • โครงการสร้างโรงเรียน หอนอนเด็กนักเรียน
  • โครงการปลูกป่า
  • โครงการสร้างฝายกั้นน้ำ โครงการแก้มลิง
  • งานวันเด็ก งานวันตรุษจีน

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.