ผลงานด้านการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั่วไป

งานด้านการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั่วไป เช่น

  • โครงการสร้างโรงเรียน หอนอนเด็กนักเรียน
  • โครงการปลูกป่า
  • โครงการสร้างฝายกั้นน้ำ โครงการแก้มลิง
  • งานวันเด็ก งานวันตรุษจีน

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) และ มูลนิธิธรรมอิสระ